'De Muntenman' is een van de genomineerden voor de Amsterdammer van het jaar. Stemmen kan tot en met 14 januari
www.amsterdammervanhetjaar.nl/stem/


Op zondag 15 januari en Feestelijke Bijeenkomst in de Stadsschouwburg op het Leidseplein (Toegangskaarten 10,= euro)

15.00 – 17.00 : optredens in verschillende zalen ; politiek café e.d. 17.00 – 18.00 : bekendmaking Amsterdammer van het Jaar
18:00 – 19:00 : (dans)feestje


Nu we in de afgelopen jaren bij elkaar rond de dertig duizend euro uit allerlei buitenlands geld e.a. hebben binnen gekregen, gáán we in 2016 in grote lijnen voor DRIE GOEDE DOELEN:

1. De zestien kinderboerderijen in Amsterdam en omgeving die allemaal twee honderd euro ontvangen , aangevuld met honderd procent van wat zij zélf inzamelen

2. De kinderprojecten in Ghana ( de Highschool van de Stichting BoKeMei) en India ( zorgboerderij Umang van Bal Anand).

3. Activiteiten en acties van onze 'nieuwe buren'
De vluchtelingen in het nieuwe Asiel Zoekers Centrum (AZC) op de Wenckebachweg ( voorheen de Bijlmerbajes). die honderd procent krijgen uit een door hen 'geadopteerde 'bus(sen) in de buurt ( respectievelijk AH, Vishandel en fietsenzaak in A'damse Poort, Eko Plaza in de Elandsgracht, AH Sierplein (Natuurwinkel Krits Amstelveenseweg naast AH en Buurtboerderij) en nog nader te bepalen .......) alsook een gedeelte uit de totaal opbrengst.

Voor allen geldt dat het geld dat geoormerkt binnen komt – in een Brinkiebus of via Brinkie's Muntenactie, Meerkerkdreef 27 1106 GZ Amsterdam – na vereurotisering geheel ten goede aan betreffende project komt. Bij eventuele grote rampen gaat gedurende een bepaald aantal weken , de gehéle opbrengst (meestal via Giro 555) naar betreffende calamiteitsgebied.

Volg de Muntenactie ook via Facebook:
www.facebook.com/Muntenactie

In het afgelopen jaar is weer een nieuw record bedrag binnen gekomen: namelijk 36.556,=

Resultaat van vereurotisering van ongeveer twee honderd duizend (!) buitenlandse muntjes alsook eurocentjes en zo'n vier duizend biljetten.

Onder OPBRENGST staan op één A4tje: niet alleen alle cijfers-in-euro van alle 75 Brinkie(inzamel)(bussen, alsook – gedetailleerd- naar welke projecten dat bedrag gegaan is. In grote lijnen :10.000,= naar de Highschool van de Stichting BoKeMei in Accra in Ghana en 1.650,= naar Zorgboerderij Umang van Stichting Bal Anand in India. Naar de kinderboerderijen in Amsterdam en omgeving 8.355,= en (in mei/juni) 5.550,= via Giro 555 naar de slachtoffers van de aardbeving in Nepal. Vanaf september tot het eind van het jaar is tenslotte 6.000,= naar 6 grote Hulporganisaties voor Vluchtelingen gegaan ( Rode Kruis, Stichting Vluchteling e.a.) alsook 2.485, naar acties en aktiviteiten van bovengenoemde opvangcentra .


Behalve allerlei actuele buitenlandse munten en biljetten , blijven ook
allerlei soorten niet meer gangbare en/of geldige munten en biljetten
( ook oude voor verzamelaars, zilveren enz. alsook Nederlandse munten en biljetten – zelfs postzegels ! – ) welkom nu we contacten hebben met een souvenir bedrijf die hier mooie dingen van maakt en hiervoor een extra bedrag voor over heeft.

Heel veel munten en biljetten gaan via mensen die op vakantie gaan
mee terug naar hun eigen land en worden daar als vakantiegeld ge-
bruikt of gewisseld. Stuur een mailtje naar kiboe1@xs4all.nl of een
berichtje naar 't Brinkie, Meerkerkdreef 27 1106 GZ Amsterdam
020-6965346.

Met extra dank aan Bert Bronkhorst die in de afgelopen elf jaar meer dan vijftig oude melkbussen heeft opgeknapt en er van een groot aantal ware kunstwerken heeft gemaakt !

Marken, pesetas, schillingen…maar ook ponden, dollars, kronen enz.

Dat zijn "oude "munten en biljetten die nog steeds voor onbepaalde tijd bij de Nationale Banken in Duitsland, Spanje en Oostenrijk kunnen worden ingewisseld. Dit geldt ook nog voor Estland, Ierland, Slovenie
(munten tot eind 2016) en Slowakije ( munten tot eind 2013).
Biljetten uit Belgie, Cyprus (eind 2017) Luxemburg alsook Nederlandse gulden biljetten ( tot eind 2031) zijn ook nog tot betreffende datum om te wisselen.

Zoals vermeld zijn in principe allerlei soorten munten en biljetten
van harte welkom. Ook een en twee eurocenten.
De vereurotisering van zowel munten als biljetten uit Duitsland
(marken), Spanje ( pesetas) en Oostenrijk ( schillingen ) kan nog on-
beperkt bij de Nationale Banken in betreffende landen.
Voor België kan dit alleen met de biljetten. Voor de Nederlandse
gulden biljetten kan dat nog tot en met 31 december 2031.