Nu we in de afgelopen jaren bij elkaar rond de dertig duizend euro uit allerlei buitenlands geld e.a. hebben binnen gekregen, gáán we in 2016 in grote lijnen voor DRIE GOEDE DOELEN:

1. De zestien kinderboerderijen in Amsterdam en omgeving die allemaal twee honderd euro ontvangen , aangevuld met honderd procent van wat zij zélf inzamelen

2. Kinderprojecten in 'verweggistanlanden' De Highschool van de Stichting BoKeMei in Ghana zie www.bokemei.nl, de zorgboerderij Umang voor meervoudig gehandicapte kids in India zie www.balanand.nl alsook een project in een favela in Belo Horizonte (Brasil)voor ondersteuning van oudere kinderen in het voetspoor van mijn oud-kollega René Bucks die in 2016 plotseling is overleden

3. Projecten voor vluchtelingen in en buiten Amsterdam.Enerzijds (vooral kinder) activiteiten gerund door vrijwilligers in Amsterdam ; anderzijds elders op de wereld zoals bijv. Because We Carry ( opLesbos) en Family on an Action ( in 2016 in Calais , Idomeinie,Mosul e.d.

4. Daarnaast tenslotte bepaalde bedragen voor sponsoring van
Z Daklozenkrant , een project als St. Antar in de Makassarstraat ( vreemde valuta bij hun jaarlijkse straatcollectes ) e.d.

    Bij eventuele grote rampen gaat gedurende een bepaalde periode (bijna) de gehele opbrengst ( meestal via Giro 555) naar betreffende calamiteitsgebied.

    Naast de ongeveer 75 inzamelplekken, bestaat ook de mogelijkheid het geld op te sturen naar Brinkie's Muntenactie, Meerkerkdreef 27 1106 GZ A'dam; 020-6965346 Portokosten retour indien rek.nr. Vermeld. ( Via Post.nl tot aan tien kilo 6,95).


Volg de Muntenactie ook via Facebook:
www.facebook.com/Muntenactie


Ook voor 2016 zijn we uitgegaan van een bedrag van ongeveer dertig duizend euro, met als globale driedeling:

Ongeveer een derde voor 16 kinderboerderijen ( 8.000) waarbij een ieder een basis bedrag van twee honderd euro aangevuld met honderd procent van wat zij zelf hebben ingezameld. In het afgelopen jaar een opvallend gegeven dat zij in het laatste half jaar veel minder zelf ingezameld hebben dan in de eerste maanden. Kinderboerderij 't Brinkie zelf heeft als organiserende rechtspersoon van Muntenactie drie duziend euro als basisbedrag. In 2016 is 't Landje van het Rembrandtpark in het laatste half jaar als nieuwkomer erbij gekomen.

Ongeveer een derde voor de 'verweggistan projecten in Ghana ( Bokemei met de Highschool in Accra) en in India ( Bal Anand met de zorgboerderij bij Mumbai)13.410. In 2016 is daar een project ten bate van opleidingen voor jongeren in een favela in Belo Horizonte in Brasil bij gekomen. In de voetsporen van een plotseling overleden oud kollega van de muntenman aldaar René Bucks, dat ook in de komende jaren gecontinueerd zal gaan worden. Door extra werving door deze organisaties zelf is het een bedrag geworden dat hoger is geworden dan verwacht.

Ongeveer een derde voor projecten voor georganiseerd door vrijwilligers en hulp organisaties ten bate vluchtelingen ; enerzijds in Amsterdam en omgeving en anderzijds in omliggende landen vanwaar vluchtelingen vandaan komen ( 9.310)o.a. Because We Carry, Family on a Mission e.a.

Daarnaast was nog een bedrag van 6.040 beschikbaar voor diverse projecten nu het uiteindelijk bedrag op 38.010 uit is gekomen :
zie www.muntenactie.nl/opbrengst

Muntenman Toon Borst werd ook nog eens gekozen tot Amsterdammer van het jaar
Filmpje van AT5 hier en stukje in Het Parool hier


Behalve allerlei actuele buitenlandse munten en biljetten , blijven ook
allerlei soorten niet meer gangbare en/of geldige munten en biljetten
( ook oude voor verzamelaars, zilveren enz. alsook Nederlandse munten en biljetten – zelfs postzegels ! – ) welkom nu we contacten hebben met een souvenir bedrijf die hier mooie dingen van maakt en hiervoor een extra bedrag voor over heeft.

Heel veel munten en biljetten gaan via mensen die op vakantie gaan
mee terug naar hun eigen land en worden daar als vakantiegeld ge-
bruikt of gewisseld. Stuur een mailtje naar kiboe1@xs4all.nl of een
berichtje naar 't Brinkie, Meerkerkdreef 27 1106 GZ Amsterdam
020-6965346.

Met extra dank aan Bert Bronkhorst die in de afgelopen elf jaar meer dan vijftig oude melkbussen heeft opgeknapt en er van een groot aantal ware kunstwerken heeft gemaakt !

Marken, pesetas, schillingen…maar ook ponden, dollars, kronen enz.

Dat zijn "oude "munten en biljetten die nog steeds voor onbepaalde tijd bij de Nationale Banken in Duitsland, Spanje en Oostenrijk kunnen worden ingewisseld. Dit geldt ook nog voor Estland, Ierland, Slovenie
(munten tot eind 2016) en Slowakije ( munten tot eind 2013).
Biljetten uit Belgie, Cyprus (eind 2017) Luxemburg alsook Nederlandse gulden biljetten ( tot eind 2031) zijn ook nog tot betreffende datum om te wisselen.

Zoals vermeld zijn in principe allerlei soorten munten en biljetten
van harte welkom. Ook een en twee eurocenten.
De vereurotisering van zowel munten als biljetten uit Duitsland
(marken), Spanje ( pesetas) en Oostenrijk ( schillingen ) kan nog on-
beperkt bij de Nationale Banken in betreffende landen.
Voor België kan dit alleen met de biljetten. Voor de Nederlandse
gulden biljetten kan dat nog tot en met 31 december 2031.