Inclusief de donatie bij gelegenheid van de benoeming van de Muntenman 2016 van 1.500,= alsook een donatie van 375,= door Pelgrimshoeve heeft de Muntenactie in 2017 uit allerlei vreemde valuta twee en veertig duizend euro opgebracht. Een nieuw record vanaf 2001. Onder het hoofdstuk OPBRENGST staat op een A4tje zowel per Brinkie(inzamel)bus alsook per project aangegeven waar dit geld vandaan is gekomen alsook waar het naar toe is gegaan. Ook in het komende jaar proberen we eenzelfde indeling aan te houden als in de afgelopen jaren. Allereerst zamelen we geld in voor de 16 kinderboerderijen in Amsterdam en omgeving. Per kinderboerderij een basis bedrag van 200,= euro vermeerderd met 100% van wat een kiboe zélf heeft ingezameld . Voor de kinderprojecten in Brasil(favela in Belo Horizonte) Ghana ( Highschool van de Stichting BoKeMei in Accra: zie foto 1) en India ( zorgboerderij Umang van de Stichting Bal Anand) hopen we weer dezelfde bedragen over te kunnen maken als in 2016/2017. En voor de vluchtelingen ( met name op Lesbos via Because We Carry) gáán we ook dit jaar weer voor een soortgelijk bedrag als 2017. Tenslotte bij elkaar een paar duizend euro voor de Z Daklozenkrant en de opvang van daklozen in Amsterdam via de Stichting Regenboog(project Bilderdijkstraat) en de Volksbond (Haarlemmerstraat) En bij grote rampen – meestal via Giro 555 – proberen we gedurende enkele weken een paar dui- zend euro voor het getroffen gebied bij elkaar te inzamelen


Nu we in de afgelopen jaren bij elkaar rond de dertig duizend euro uit allerlei buitenlands geld e.a. hebben binnen gekregen, gáán we in 2016 in grote lijnen voor DRIE GOEDE DOELEN:

1. De zestien kinderboerderijen in Amsterdam en omgeving die allemaal twee honderd euro ontvangen , aangevuld met honderd procent van wat zij zélf inzamelen

2. Kinderprojecten in 'verweggistanlanden' De Highschool van de Stichting BoKeMei in Ghana zie www.bokemei.nl, de zorgboerderij Umang voor meervoudig gehandicapte kids in India zie www.balanand.nl alsook een project in een favela in Belo Horizonte (Brasil)voor ondersteuning van oudere kinderen in het voetspoor van mijn oud-kollega René Bucks die in 2016 plotseling is overleden

3. Projecten voor vluchtelingen in en buiten Amsterdam.Enerzijds (vooral kinder) activiteiten gerund door vrijwilligers in Amsterdam ; anderzijds elders op de wereld zoals bijv. Because We Carry ( opLesbos) en Family on an Action ( in 2016 in Calais , Idomeinie,Mosul e.d.

4. Daarnaast tenslotte bepaalde bedragen voor sponsoring van
Z Daklozenkrant , een project als St. Antar in de Makassarstraat ( vreemde valuta bij hun jaarlijkse straatcollectes ) e.d.

    Bij eventuele grote rampen gaat gedurende een bepaalde periode (bijna) de gehele opbrengst ( meestal via Giro 555) naar betreffende calamiteitsgebied. tbv. hongersnood in Zuid-Soedan e.a. 8 x 555,= is 4.440,= in de periode 7 maart-15 april j.l. overgemaakt

    Naast de ongeveer 75 inzamelplekken, bestaat ook de mogelijkheid het geld op te sturen naar Brinkie's Muntenactie, Meerkerkdreef 27 1106 GZ A'dam; 020-6965346 Portokosten retour indien rek.nr. Vermeld. ( Via Post.nl tot aan tien kilo 6,95).


Volg de Muntenactie ook via Facebook:
www.facebook.com/Muntenactie


Alléén de Nederlandse gulden biljetten kunnen nog t.m. 30 december 2031 bij de Nederlandse Bank worden vereurotiseerd. De Duitse marken, Spaanse pesetas, Oostenrijkse schillingen – zowel biljetten alsook munten ! – gaan via..via..naar de Nationale Banken in die betreffende landen. Daarnaast blijven ook allerlei soorten andere munten zoals gulden munten ( én biljetten) zoals centen, stuivers, dubbeltjes enz. welkom, ander (g)oud) geld en zilver . De geldige munten en biljetten uit zo'n honderd landen per jaar gemiddeld worden met een korting verkocht aan vakantiegangers naar niet-euro landen. Stuur een berichtje via kiboebrinkie1@gmail.com en er wordt contact met u opgenomen.

Tenslotte een EXTRA bedankje op deze plek voor Bert Bronkhorst ( 85 jaar jong) die inmiddels na 15 jaar al meer dan 85 melkbussen tot kunstwerkjes( Brinkiebussen) heeft omgetoverd.Alsook al diegenen die in het afgelopen jaar weer als vereurotiseurs zijn opgetreden, m.n. De Groot |Vereurotiseur en de dollargirls. ( Huidige tekst op blz. 2 munten en biljetten :wel/niet geldig vervalt)

Marken, pesetas, schillingen…maar ook ponden, dollars, kronen enz.

Dat zijn "oude "munten en biljetten die nog steeds voor onbepaalde tijd bij de Nationale Banken in Duitsland, Spanje en Oostenrijk kunnen worden ingewisseld. Dit geldt ook nog voor Estland, Ierland, Slovenie
(munten tot eind 2016) en Slowakije ( munten tot eind 2013).
Biljetten uit Belgie, Cyprus (eind 2017) Luxemburg alsook Nederlandse gulden biljetten ( tot eind 2031) zijn ook nog tot betreffende datum om te wisselen.

Zoals vermeld zijn in principe allerlei soorten munten en biljetten
van harte welkom. Ook een en twee eurocenten.
De vereurotisering van zowel munten als biljetten uit Duitsland
(marken), Spanje ( pesetas) en Oostenrijk ( schillingen ) kan nog on-
beperkt bij de Nationale Banken in betreffende landen.
Voor België kan dit alleen met de biljetten. Voor de Nederlandse
gulden biljetten kan dat nog tot en met 31 december 2031.