Nadat we het afgelopen jaar 2021 hebben afgesloten met een bedrag van 23.805,=(ZIE ONDER opbrengst , NAAR BENEDEN SCROLLEN!) zijn we in het afgelopen half jaar vanwege de corona in de eerste maanden van dit jaar in een rustig temp van start gegaan . Geen maandagse ritjes meer met de muntenbakfiets meer dwars door Amsterdam vanaf het Amstelstation naar de wekelijkse Noordermarkt (en terug) om publiciteit te maken e.d.. Minder vaak de inzamelbussen (en publiciteit maken in de omgeving van die bussen) legen nu er steeds minder in kwam enz. Met als resultaat ook minder donaties naar de vaste projecten zoals Kinderboerderij 't Brinkie ( die vanaf dit jaar in plaats van een vast bedrag sinds 2011 van 3.500,= per jaar nu 10% van de netto inkomsten ontvangt, een bijdrage tbv. administratie alsook de netto inkomsten uit de bussen in Gaasperdam ), de zorgboerderij in India, de school in Ghana , de favela in Belo in Brasil en de vluchtelingen op Lesbos en Samos. Vanaf februari j.l. tot en met deze maand juni is het nog wél gelukt om 5 keer 555,= euro over te maken op Giro 555 ten bate van de Hulporganisaties die zich inzetten voor de getroffenen van de oorlog in Oekraïne (Rode Kruis, Stichting Vluchteling e.a.) . Dat het project in Ghana nog extra'tjes blijft ontvangen heeft te maken dat zij sinds een paar jaar álle inzamelbussen in (oud)WEST en een gedeelte in het CENTRUM leegt alsook in de buurt ervan publiciteit maakt.

Vanaf eind juni proberen we – naast de reguliere projecten – extra'tjes binnen te halen ten behoeve van BecauseWeCarry voor de vervoerskosten van hun inzameling van toilettassen e.d. ten bate van de vluchtelingen uit Oekraïne in Moldavië en Polen. Daarnaast hopen we in het tweede half jaar van dit jaar nog voldoende vreemde valuta, gulden biljetten alsook euromunten binnen te halen om de gebruikelijke duizend euro binnen te halen waarmee we jaarlijks DE Amsterdamse Straatkrant te kunnen sponsoren alsook een bijdrage te leveren aan de acties en activiteiten voor de daklozen van de Stichting Regenbooggroep. In 2010 zijn we begonnen met vaste jaarbedragen aan de ongeveer 15 kinderboerderijen in Amsterdam en omgeving ervan uitgaande dat zij onze actie mede in hun buurten zouden promoten. Nu deze ondersteuningsacties – op een enkele uitzondering na – zijn afgelopen, blijven bijdragen aan hen beperkt tot 2/3e van door hen zelf ingebrachte vreemde valuta. In de hoop dat we uitendelijk op het einde van dit jaar 2022 toch nog op een totaal bedrag van rond de twintig duizend euro uitkomen. Toon Borst , 'de muntenman van Amsterdam.

PS Er 'tussendoor ' zijn er soms ook nog 'tussendoor projecten' : organisaties die zich aanmelden om eveneens buitenlandse munten/biljetten in te zamelen, waarvan dan een gedeelte bestemd is voor hun eigen project en een ander gedeelte voor onze projecten van de 'MUNTENACTIE ': hierbij o.a. Terre des Hommes in Geuzenveld, het Koffiehuis voor Daklozen op de Haarlemmerdijk en een project in Uganda dat via de bakkerijen van Bbrood gesponsord wordt .


Voor het 20e jaar gaan we dit jaar via zo'n 90 Brinkie(inzamel)bussen allerlei soorten buitenlandse (alsook oude gulden)munten en biljetten inzamelen voor verschillende Goede Doelen. Ondanks de Corona is het in het afgelopen jaar tóch nog weer gelukt om 25 duizend euro bij elkaar te scharrelen. Zowel voor projecten in Amsterdam en omgeving( zestien kinderboerderijen, de Z Daklozenkrant e.a. ) Brazilië (favela in Belo Horizonte) Ghana (Bokemei school in Accra) en India (zorgboerderij Umang ). Alsook voor de vluchtelingen (met name de kinderen ) op Lesbos. In 2020 hebben we bovendien voor de 10e keer sinds 2005 een gedeelte van de opbrengst kunnen overmaken op Giro 555 tbv. De slachtoffers in Beiroet.

In 2021 blijven we genoemde projecten 'trouw'. Hoewel wij – meer dan in de afgelopen jaren – een groter beroep doen op deze projecten zélf méé te doen aan de inzameling van genoemde vreemde valuta.

Onder het hoofdstuk OPBRENGST is al duidelijk te zien dat sommige kinderboerderijen zélf actief mee doen aan deze inzameling waaruit dan ook de verschillen te zien zijn tussen kinderboerderijen die alléén een basis bedrag van honderd euro in 2020 hebben gekregen en kinderboerderijen die drie keer of zelfs vier en een half keer zoveel hebben gekregen uit 'eigen inzameling '. . Het basisbedrag ( honderd euro)ontvangen zij uit de inzamelbussen uit hun buurt en de bedragen daarboven op uit vijf en zeventig procent van wat zij zélf hebben ingezameld. Dat Kinderboerderij 't Brinkie als rechtspersoon van waaruit Muntenactie deze acties organiseert, in het afgelopen jaar duizend euro méér dan in de afgelopen jaren( drie en een half duizend euro) heeft ontvangen, heeft te maken met de Corona waardoor de 'normale 'inkomsten behoorlijk gekelderd zijn. Dat we de Z Amsterdamse Straatkrant haar jaarlijkse bijdrage hebben kunnen geven , hebben we te danken aan de Lost&Found van zowel de Gemeente Amsterdam als die van het GVB e.a. , aangevuld met een gedeelte van de opbrengst uit de Kringloop winkel DE LOCATIE in Noord.

Sinds 2006 heeft Muntenactie een relatie met de Zorgboerderij voor meervoudig gehandicapte kinderen van de Stichting Bal Anand in Mumbai. Vooral in de beginfase waren de jaarlijkse bijdragen een behoorlijke steun om daar een perfecte voorziening te kunnen maken. Inmiddels staat daar de thermometer op meer dan 95 duizend euro, MEDE DANKZIJ INZET VAN BETROKKENEN zelf . Zo hebben Bal Anand Aanhangers in het afgelopen jaar méér dan één derde zélf opgebracht. En zorgt een van hen voor de jaarlijkse 'vereurotisering 'van de Duitse pfennigen en marken ( in 2020 een bedrag van meer dan duizend euro) .Nu de totaalstand op 95.270,= is het voornemen om in de komende jaren de 'TON VOOR UMANG ' te halen wel héél dichtbij ! Oók de vrijwilligers van de Stichting Bokemei ( na zeven jaar staat de teller op 60,665,=!) hebben zich in het afgelopen jaar méér dan ooit van hun actieve kant laten zien door zowel álle Brinkie(inzamel)bussen in WEST als een gedeelte in het CENTRUM 'te beheren'.. Door zowel publiciteit rondom die inzamelbussen te maken (via flyers, posters, artikelen in allerlei media) alsook door één keer per kwartaal deze bussen te legen. Ongeveer de helft van de netto opbrengst hiervan gaat dan ook naar hún Internationale School in Accra. Deze actieve deelname biedt tevens perspectief voor de Toekomst !
Jammer dat die betrokkenheid van Stichting pater René (mijn oud collega ) in Born in het afgelopen jaar 'vanwege de Corona' niet van de grond is gekomen. Maar positief dat de vrijwilligers van organisaties BecauseWeCarry en Movement on the Ground , die SUPER actief zijn voor de vluchtelingen op de kampen Kara Tepe en Moria ook hun netwerken informeren over de mogelijkheid via Muntenactie allerlei overbodige vreemde valuta te laten vereurotiseren. Via BWC staat de totaal Teller sinds 2016 op 1.375,= . En sinds afgelopen jaar staat er ook een inzamelbus op het kantoor van MOTG in de Aambeeldstraat in Noord die afgelopen jaar 325,= heeft opgebracht. "Hebt u thuis nog muntenman, biljetten vrouw, breng ze gauw..marken, pesetas, schillingen van Amsterdam tot Millingen "zingt de Muntenman sinds 1 april 2001. Tot eind mei kunnen de pesetas nog vereurotiseerd worden. Daarna nog kilo prijs. Maw..allerlei soorten vreemde valuta alsook gulden munten en biljetten blijven welkom. Ook (g!)oud en zilver en euromuntjes .. Meer over de Muntenactie in voorgaande jaren hierOok in het komende jaar gaan we weer proberen via de Brinkie(inzamel)bussen zoveel mogelijk buitenlandse (alsook oude Nederlandse gulden)munten en biljetten bij elkaar te scharrelen.
In het afgelopen jaar 2019 is het zelfs gelukt eenzelfde bedrag als in 2018 te vereurotiseren. Ook dit nieuwe jaar 2020 gaan we via de meer dan zeventig 70 Brinkie(inzamel)bussen in Amsterdam
en omgeving (van Amstelveen t.m. Weesp) alsook in
Leiden en Utrecht (zie Locaties) en Post.nl zoveel mogelijk
buitenlandse (alsook oude gulden)munten en biljetten
bij elkaar te scharrelen . In het afgelopen jaar 2019 is met een bedrag
van 33.500,= euro de HALF MILJOEN sinds het begin 2001 voor de
onder OPBRENGST genoemde Goede Doelen bereikt !
Waarvoor aan alle schenkers Hartelijke Dank !!

Because We Carry | Movement on The Ground | Stichting Balanand |
Stichting Bokemei | Z! de Amsterdamse Straatkrant

Evenals in de afgelopen jaren proberen we in het komende jaar weer
uit te komen op rond de tien duizend euro voor de 17 kinderboerde-
rijen in AMSTERDAM en omgeving alsook de projecten van
Z!deAmsterdamse Krant, de Stichting Regenbooggroep
(m.n. Het Inloophuis in de Bilderdijkstraat )en het Inloophuis
voor Amsterdamse Daklozen in het Koffiehuis in de Haarlmmer-
straat ( zie de donaties onder OPBRENGST). Voor de kinderboerderijen geldt een basis bedrag van twee honderd euro uit de Brinkie(inzamel) bussen die in hun directe buurt staan en waarvoor ook door die betreffende kiboe's publiciteit wordt gemakat. Met als 'bonus 'een extra bedrag van wat zij zélf inzamelen (zie de verschillen in de lijst onder OPBRENGST).

Ook de in de afgelopen jaren 'geadopteerde 'kinderprojecten in
BRASIL(in een favela in Belo Horizonte t.b.v opleidingen voor
jongeren zoals voorheen gesponsord door mijn oud kollega René
die in 2016 onverwachts is overleden ) in INDIA ( zorgboerderij
Umang, in 2006 gestart ten bate van meervoudig gehandicapte kin-
deren door Stichting Welzijn Kinderen van Bal Anandalsook in GHANA ( Internationale School in Accra , in 2014 begonnen door de www.bokemei.nl ) staan in 2020 weer op de prioriteitenlijst voor de tweede Tien Duizend euro. Daarbij proberen we via de VerenigingSmaragd, waarbij onze Bussenschilder Bert Bronkhorst nauwe relaties heeft ook het kindertehuis Kasih Karunia ( dat in 2019 haar eerste donatie van duizend euro kreeg )
een kleine ondersteuning te geven (www.verenigingsmaragd.nl )

En zoals bekend hebben de vrijwilligers van www.becausewecarry.nl aan de Muntenman vanaf 2016 een zódanige inspiratie gegeven, dat ook deze organisatie die zich zo gewéldig inzet voor acties en activiteiten voor de vluchtelingen op Lesbos hopelijk weer mag rekenen op de derde Tien Duizend euro. Naast BecauseWeCarry is ook haar partner www.movementontheground.nl al jaren actief op zowel Lesbos alsook Samos. Sinds deze februari 2020 staat op haar kantoor in het Student Hotel in Amsterdam Noord ( adres: ..........toe te voegen op LOCATIES onder NOORD) de 91e Brinkie(inzamel)bus speciaal voor hún activiteiten en acties (zie foto hierboven 863 ).Deze organisatie zal ook dit jaar mee profiteren van de euro's die dit jaar binnen komen .


Meer over de Muntenactie in voorgaande jaren hierMarken, pesetas, schillingen…maar ook ponden, dollars, kronen enz.

Dat zijn "oude "munten en biljetten die nog steeds voor onbepaalde tijd bij de Nationale Banken in Duitsland, Spanje en Oostenrijk kunnen worden ingewisseld. Dit geldt ook nog voor Estland, Ierland, Slovenie
(munten tot eind 2016) en Slowakije ( munten tot eind 2013).
Biljetten uit Belgie, Cyprus (eind 2017) Luxemburg alsook Nederlandse gulden biljetten ( tot eind 2031) zijn ook nog tot betreffende datum om te wisselen.

Zoals vermeld zijn in principe allerlei soorten munten en biljetten
van harte welkom. Ook een en twee eurocenten.
De vereurotisering van zowel munten als biljetten uit Duitsland
(marken), Spanje ( pesetas) en Oostenrijk ( schillingen ) kan nog on-
beperkt bij de Nationale Banken in betreffende landen.
Voor België kan dit alleen met de biljetten. Voor de Nederlandse
gulden biljetten kan dat nog tot en met 31 december 2031.