Nu we in de afgelopen jaren bij elkaar rond de dertig duizend euro uit allerlei buitenlands geld e.a. hebben binnen gekregen, gáán we in 2016 in grote lijnen voor DRIE GOEDE DOELEN:

1. De zestien kinderboerderijen in Amsterdam en omgeving die allemaal twee honderd euro ontvangen , aangevuld met honderd procent van wat zij zélf inzamelen

2. De kinderprojecten in Ghana: de Highschool van de Stichting BoKeMei en India: zorgboerderij Umang van Bal Anand.

3. Door vrijwilligers georganiseerde activiteiten met ( name kinderen van ) vluchtelingen in Amsterdam vanuit opvangcentra en AZC Wenckebach alsook georganiseerde acties voor vluchtelingen elders . Daarbij als uitgangspunt dat afrekening plaats vindt na aflevering van de officiële rekeningen . Zoals in het afgelopen jaar hebben plaats gevonden zoals uitstapjes, spel en sportactiviteiten, kaartjes Openbaar vervoer e.d.

Voor allen geldt dat het geld dat geoormerkt binnen komt – in een Brinkiebus of via Brinkie's Muntenactie, Meerkerkdreef 27 1106 GZ Amsterdam – na vereurotisering geheel ten goede aan betreffende project komt. Bij eventuele grote rampen gaat gedurende een bepaald aantal weken , de gehéle opbrengst (meestal via Giro 555) naar betreffende calamiteitsgebied.

Volg de Muntenactie ook via Facebook:
www.facebook.com/Muntenactie


In het afgelopen jaar is weer een nieuw record bedrag binnen gekomen: namelijk 36.556,=

Resultaat van vereurotisering van ongeveer twee honderd duizend (!) buitenlandse muntjes alsook eurocentjes en zo'n vier duizend biljetten.

Onder OPBRENGST staan op één A4tje: niet alleen alle cijfers-in-euro van alle 75 Brinkie(inzamel)(bussen, alsook – gedetailleerd- naar welke projecten dat bedrag gegaan is.

In grote lijnen
:10.000,= naar de Highschool van de Stichting BoKeMei in Accra in Ghana en 1.650,= naar Zorgboerderij Umang van Stichting Bal Anand in India. Naar de kinderboerderijen in Amsterdam en omgeving 8.355,= en (in mei/juni) 5.550,= via Giro 555 naar de slachtoffers van de aardbeving in Nepal. Vanaf september tot het eind van het jaar is tenslotte 6.000,= naar 6 grote Hulporganisaties voor Vluchtelingen gegaan ( Rode Kruis, Stichting Vluchteling e.a.) alsook 2.485, naar acties en aktiviteiten van bovengenoemde opvangcentra .


Behalve allerlei actuele buitenlandse munten en biljetten , blijven ook
allerlei soorten niet meer gangbare en/of geldige munten en biljetten
( ook oude voor verzamelaars, zilveren enz. alsook Nederlandse munten en biljetten – zelfs postzegels ! – ) welkom nu we contacten hebben met een souvenir bedrijf die hier mooie dingen van maakt en hiervoor een extra bedrag voor over heeft.

Heel veel munten en biljetten gaan via mensen die op vakantie gaan
mee terug naar hun eigen land en worden daar als vakantiegeld ge-
bruikt of gewisseld. Stuur een mailtje naar kiboe1@xs4all.nl of een
berichtje naar 't Brinkie, Meerkerkdreef 27 1106 GZ Amsterdam
020-6965346.

Met extra dank aan Bert Bronkhorst die in de afgelopen 15,5 jaar meer dan 75 oude melkbussen heeft opgeknapt er er van een groot aantal ware kunstwerken heeft gemaakt ! Ook de borden op de bakfiets, het onderhoud van het paradekoetje Aurora komen op conto van deze 84 jarige kunstenaar '

Marken, pesetas, schillingen…maar ook ponden, dollars, kronen enz.

Dat zijn "oude "munten en biljetten die nog steeds voor onbepaalde tijd bij de Nationale Banken in Duitsland, Spanje en Oostenrijk kunnen worden ingewisseld. Dit geldt ook nog voor Estland, Ierland, Slovenie
(munten tot eind 2016) en Slowakije ( munten tot eind 2013).
Biljetten uit Belgie, Cyprus (eind 2017) Luxemburg alsook Nederlandse gulden biljetten ( tot eind 2031) zijn ook nog tot betreffende datum om te wisselen.

Zoals vermeld zijn in principe allerlei soorten munten en biljetten
van harte welkom. Ook een en twee eurocenten.
De vereurotisering van zowel munten als biljetten uit Duitsland
(marken), Spanje ( pesetas) en Oostenrijk ( schillingen ) kan nog on-
beperkt bij de Nationale Banken in betreffende landen.
Voor België kan dit alleen met de biljetten. Voor de Nederlandse
gulden biljetten kan dat nog tot en met 31 december 2031.