Ook in het komende jaar gaan we weer proberen via de Brinkie(inzamel)bussen zoveel mogelijk buitenlandse (alsook oude Nederlandse gulden)munten en biljetten bij elkaar te scharrelen.
In het afgelopen jaar 2018 is het zelfs gelukt eenzelfde bedrag als in 2017 te vereurotiseren zónder de extra'tjes die we bij gelegenheid van de benoeming tot Amsterdammer van het Jaar op in januari 2017 van allerlei kanten binnen kregen..Maar liefst 42 duizend euro , terwijl we jaren lang de slogan van 'honderd euro per dag 'al een optimaal bedrag vonden ..

"Voor de verkiezing kreeg u van mij altijd de restant MUNTEN van mijn buitenlandse reizen "hoor ik nog iemand zeggen , "maar vanaf nu krijgt u voor al uw goede doelen ook de BILJETTEN .."In navolging van de af gelopen jaren streven we ook in 2019 naar :
Ongeveer tien duizend euro voor de KINDERBOERDERIJEN in Amsterdam, waarbij we ervan uit gaan dat ongeveer twee honderd euro komt uit de inzamelbussen uit de buurt(en) van zo'n kinderboerderij, aangevuld met 100% van wat een kinderboerderij zélf inzamelt..

De KINDERPROJECTEN in BRASIL ( opleiding jongeren in een favela in Belo Horizonte ) GHANA ( de Internationale School van de Stichting Bokemei in Accra) en INDIA ( Zorgboerderij Umang van de Stichting Bal Anand) . Eveneens rond de tien duizend euro.
Activiteiten (én ontbijtjes) ten bate van kinderen van de Vluchtelingen op LESBOS op Kara Tepe en Moria via de Toppers van BECAUSE WE CARRY een soortgelijk bedrag.

En – zoals al járen – bij grote rampen voor GIRO555 PROJECTEN .
Waarbij we er ook dit jaar weer vanuit gaan dat de via allerlei Amsterdamse instellingen (GVB, Gem. A'dam e.a. ) binnen gekomen 'gevonden voorwerpen' in de vorm van vreemde valuta ten goede komen aan de daklozen in Amsterdam.

Meer over de Muntenactie in voorgaande jaren hierMarken, pesetas, schillingen…maar ook ponden, dollars, kronen enz.

Dat zijn "oude "munten en biljetten die nog steeds voor onbepaalde tijd bij de Nationale Banken in Duitsland, Spanje en Oostenrijk kunnen worden ingewisseld. Dit geldt ook nog voor Estland, Ierland, Slovenie
(munten tot eind 2016) en Slowakije ( munten tot eind 2013).
Biljetten uit Belgie, Cyprus (eind 2017) Luxemburg alsook Nederlandse gulden biljetten ( tot eind 2031) zijn ook nog tot betreffende datum om te wisselen.

Zoals vermeld zijn in principe allerlei soorten munten en biljetten
van harte welkom. Ook een en twee eurocenten.
De vereurotisering van zowel munten als biljetten uit Duitsland
(marken), Spanje ( pesetas) en Oostenrijk ( schillingen ) kan nog on-
beperkt bij de Nationale Banken in betreffende landen.
Voor België kan dit alleen met de biljetten. Voor de Nederlandse
gulden biljetten kan dat nog tot en met 31 december 2031.